Пилотно прилагане на проект „Европейска гаранция за детето“ в ДГ "Мечо Пух"

Пилотно прилагане на проект „Европейска гаранция за детето“ в ДГ "Мечо Пух"

Пилотно прилагане на проект „Европейска гаранция за детето“ в ДГ "Мечо Пух"

Подкрепа за по-качествено приобщаване ще получат екипите на 30 детски градини от 10 общини – Айтос, Бургас, Казанлък, Котел, Нова Загора, Сливен, Средец, Стара Загора, Твърдица и Чирпан. Сред тях е и ДГ № 5 "Мечо Пух".

В детските градини ще бъде създадена подходяща физическа, социална и образователна среда, която да дава възможност за пълноценно участие на всяко дете в образователните и социалните процеси.

Ще бъде укрепен капацитетът и на Регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващо образование, както и на Регионалните управления на образованието.

Обучителна програма за специалистите в детските градини по теми, свързани със съвременното разбиране за прилагане на образователни подходи и практики в качествена приобщаваща средаи ранно откриване на затрудненията.

Назначаване на допълнителни специалисти и помощник-възпитатели, където има нужда.

Засилено прилагане на помощни технологии за допълваща и алтернативна комуникация „Работилници за родители“: групова работа с родители в детската градина по отделни теми, насочени към ранното детско развитие.

Подобряване сътрудничеството между детските градини, социалните и здравни услуги за улесняване прехода семейство – детска градина –училище.

Укрепване капацитета на Регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващо образование за оценка на нуждите на деца с увреждания и за подкрепа на детските градини и на индивидуални случаи.

Засилване и ролята на Регионалните управления на образованието за улесняване обмена на опит и добри практики и за насърчаване използването на помощни технологии за допълваща и алтернативна комуникация.

За повече информация посетете: https://www.unicef.org/bulgaria/%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%E2%80%9E%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D1%8A%D1%8E%D0%B7-%D0%B2-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F