Проекти

Подкрепа за приобщаващото образование

Подкрепа за приобщаващото образование

„Подкрепа за приобщаващо образование“: за деца със специални образователни потребности

Научи повече
Пилотно прилагане на проект „Европейска гаранция за детето“ в ДГ "Мечо Пух"

Пилотно прилагане на проект „Европейска гаранция за детето“ в ДГ "Мечо Пух"

Качествено приобщаващо предучилищно образование за деца с увреждания и обучителни трудности

Научи повече
Национална програма "Успяваме заедно" - модул Иновативна детска градина

Национална програма "Успяваме заедно" - модул Иновативна детска градина

ДГ № 5 "Мечо Пух" участва в национална програма "Успяваме заедно" - модул Иновативна детска градина. Общата цел на програмата е осигуряване на цялостно развитие на детската личност, прилагане на иновативни и авторски програмни системи и споделяне на опит в рамките на детската градина.

Научи повече
"Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"

"Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"

Проектът цели разширяване на достъпа до предучилищно образование на децата от уязвими групи и живеещи в бедност.

Научи повече
Проект "Успяваме заедно"

Проект "Успяваме заедно"

Основни цели: 1. Изработване и прилагане на ефективни мерки за плавен преход на детето от семейната среда към детска градина. 2. Изграждане на подкрепяща, приемна, безопасна, грижовна среда, изградена по метода на Мария Монтесори. 3. Изграждане на семейна общност в рамките на детската градина.

Научи повече