Записване на новоприетите деца в ДГ № 5 "Мечо Пух"

Записване на новоприетите деца в ДГ № 5 "Мечо Пух"

Записване на новоприетите деца в ДГ № 5 "Мечо Пух"

Уважаеми родители, заповядайте в детската градина, за да попълните формулярите на нужните документи за прием на дете, от 12.04. до 23.04.2021 г. в часовете между 9:00 и 16:30 ч. Има създадени условия за попълване на документите на открито.