Ново записване на деца в ДГ № 5 "Мечо Пух"

Ново записване на деца в ДГ № 5 "Мечо Пух"

Ново записване на деца в ДГ № 5 "Мечо Пух"

На 26 март 2021 г. ще бъдат обявени резултатите от електронния прием на деца, родени през 2018, 2017, 2016 и 2015 г.  в сайта на Община Стара Загора

Потвърждаването на приема трябва да се извърши в срок от 29 март до 09 април 2021 г. в детското заведние.

Във връзка с настоящата противоепидемична обстановка в страната за ограничаване разпространението на COVID-19 и предотвратяване струпване на много хора, ДГ № 5 „Мечо Пух“ създава следната организация:

1. Потвърждаване на приема ще се осъществява чрез обаждане на родителя на детето на тел. 089 797 2971 – Нанка Бонева – домакин в ДГ,  от 8.00 до 16.30 ч. или след изпращане на потвърдителен имейл от родителя на електронната поща на детската градина – cdg5sz@abv.bg.

2. Подаването на нужните документи от родителите ще се осъществи на място в детската градина след приключване на ограничителните мерки в страната и стартиране на присъственото обучение на детското заведение.