Детска група "Йори"

Детска група "Йори"

Детска група "Йори"

В състава на Трета група "Йори" са включени 24 деца, родени през 2015 година - 11 момичета и 13 момчета. Учители на групата са Теменуга Иванова и Денислава Йовчева, помощник възпитател - Ренета Николова

Възпитателно-образователната работа с децата се осъществява по познавателните книжки на изд. "Просвета".

ДНЕВЕН РЕЖИМ:

7.00 – 8.30 Прием на децата, дейности по избор на децата;

8.30 – 8.40 Утринна гимнастика;

8.40 – 9.00 Подготовка за закуска и закуска;

9.00 – 9.30 Педагогическа ситуациия;

9.30 – 9.35 Раздвижване;

9.35 – 10.00 Педагогическа ситуация;

10.00 – 10.10 Подкрепителна закуска;

10.10 - 10.30 Педагогическа ситуация;

10.30 -12.00 Дейности по избор на децата; игри на открито;

12.00 – 13.00 Подготовка за обяд и обяд;

13.00 – 15.30 Следобеден сън;

15.30 – 16.00 Ставане от сън, обличане и подвижни игри;

16.00 – 16.15 Подготовка за закуска и закуска;

16.15 – 16.30 Допълнителни форми;

16.30 – 18.30 Игри, разходки, творчески дейности по избор на детето. Изпращане на децата.

Седмично разпределение на педагогическите ситуации:

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Околен свят Математика Бълг. език Математика Бълг. език
Физ. култура Музика Физическа култура Музика Физическа култура
Изобр. изкуство Конструране и технологии Констуиране и технологии Околен свят Изобразително изкуство

Контакти:

1. Дарина Дончева - GSM 088 960 9216;

2. Теменуга Йовчева - GSM 088 638 6269.