Обществен съвет

Обща информация

Обществения съвет към ДГ № 5 "Мечо Пух" е орган с консултативни и съвещателни функции. Той подпомага развитието на детската градина, но заедно с това осъществява и граждански конторл на управлението. Може да участва пряко или косвено при вземане на важни за дейността на детската градина въпроси и заедно с това да осъществява контрол и да гарантира публичност и прозрачност във всички дейности.

Състав на Обществения съвет към ДГ № 5 "Мечо Пух":

1. Динко Людмилов Динков - Председател

2. Петя Петкова Бонева

3. Цветелина Миладинова Маринова

4. Донка Петкова Тодорова