Учители на детските групи

В ДГ 5 "МЕЧО ПУХ" работят осем учители на детските групи, един ресурсен учител/логопед и един психолог.

Ресурсния учител е назначен по проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование" на МОН, а психолога е назначен по проект "Европейска гаранция за детето" на УНИЦЕФ.