Добре дошли в нашия сайт!

Добре дошли в нашия сайт!

ДГ № 5 "Мечо Пух" е модерна институция за предучилищно образование, осигуряваща съвременни условия за развитие на личностния потенциал на всяко дете, привлекателна за децата и удовлетворяваща родителите.

Сградата разполага с 4 зали за 100 деца и е свързана с топла връзка с Център за ранно детско развитие, който предлага интегрирани здравни, образователни, социални и консултативни услуги за деца и семейства.

От учебната 2019/2020 година предлагаме работа по прогресивната методика за развитие на детето на д-р Мария Монтесори в две детски групи. Въпреки че е създадена преди близо един век, тя продължава да се възприема като реформаторска. Основното мото в нея е "Помогни ми да го направя сам!". В центъра на работата е детето с неговата индивидуалност, особености и темп на развитие. Средата е богата на материали и стимули, които да отговарят на потребността на детето от развитие.

Водени от желанието да сме максимално полезни за развитие и израстване потенциала на всяко дете, нашето мото е: "Колкото повече, толкова повече... щастливи деца в България!"

Колкото повече, толкова повече... щастливи деца в България!

Новини

Нова Сензорна образователна зала в ДГ "МЕЧО ПУХ"

Записване и прием в ДГ № 5 "МЕЧО ПУХ"

Мечопухчетата в Деня на доброто

Проекти

Подкрепа за приобщаващото образование
Пилотно прилагане на проект „Европейска гаранция за детето“ в ДГ "Мечо Пух"
Национална програма "Успяваме заедно" - модул Иновативна детска градина